Her şey bir HAYAL'le Başlar...
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin
Hoşgeldiniz
TEL: 0352 223 89 89
Sosyal Medya Hesaplarımız
Top

Botoksun faydaları nelerdir?

Botoxun Faydaları Nelerdir?

Mevcut fonksiyonel kapasiteyi artırmaya katkı sağlar.

Kontraktür gelişimini önlemede önemlidir.

Kas uzatma ameliyatı gibi ihtiyaç duyulan yöntemler için uygun yaşa kadar çocuğa zaman kazandırır.

Normale yakın tonus ile çocuğa normal hareket deneyimi kazandırmaya fırsat oluşturur.

Botox sonrası kasın boyunu korumak ve normal tonusu devam ettirebilmek için çocuk kullandığı AFO vb. ortezlerini, gece moldunu, istirahat splintlerini kullanmaya devam etmelidir.

Özetle botox günümüzde başarıyla uygulanan ve güvenle kullanılan bir yöntemdir. Aileler tedavi ekibine güvenerek bu yönteme hekimin uygun gördüğü yaşta başvurmalıdır.

M.Turan ÇİĞDEM

Fizyoterapist

Kaynaklar:

Molenaers G ve ark. TheEffects of QuantitativeGaitAssessmentandBotulinumToxin A on MusculoskeletalSurgery in ChildrenwithCerebralPalsy.

Burç H. ve ark.-Role of botulinumtoxin in cerebralpalsy

Allan M Glanzman ve ark. -Efficacy of botulinumtoxinA,serialcasting, andcombinedtreatmentforspasticequinus: a retrospectiveanalysis

Mintaze Kerem Günel -Rehabilitation of childrenwithcerebralpalsyfrom a physiotherapist’sperspective

K. Grahamve ark.-Botulinumtoxintype A management of spasticity in thecontext of orthopaedicsurgeryforchildrenwithspasticcerebralpalsy

Post a Comment

User registration

You don't have permission to register

Reset password