Her şey bir HAYAL'le Başlar...
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin
Hoşgeldiniz
TEL: 0352 223 89 89
Sosyal Medya Hesaplarımız

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Bazı bilim insanları tarafından ‘Kelime Körlüğü‘ olarak ta tabir edilen disleksi özellikle okul öncesi dönem ve ilk okul çağlarında ortaya çıkan zihinsel bir fonksiyon bozukluğudur.

Kelimeleri okuyamama, okuduğunu anlamama, okuma ve konuşma hızında yavaş olmak, okuma ve yazma öğrenmede akranlarına göre daha zor ya da hiç öğrenememek gibi bazı belirtileridir. Disleksi zeka geriliği yada üstün zekadan kaynaklanmamaktadır. Normal zeka seviyesine sahip bireylerde görülmektedir.

4 ana başlıkta toplanılabilir:

Okuma bozukluğu (Disleksi) : Okuma sırasında harf atlama, harf yerlerini değiştirme, hızlı okuyamam yada okuduğunu anlamama harf ve ses arasında söylem sırasında uyumsuzluk…

Aritmetik bozukluğu (Discalculi) : Matamatik becerilerini gerektiği gibi kulanamama, sayıları atlama, eldeli işlem yapmakta zorluk, sembolleri tanıyamama, çarpım tablosunu öğrenmede arkadaşlarına nazaran zorluk çekme, problem çözümünde izlenmesi gereken basamakları yerine getirememe…

Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi): Yazım hataları, okunaksız veya düzensiz yazma, harfleri ters yazma,  b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma…

Keskin belirtisi olamamasına rağmen akademik anlamda gerilik söz konusu olduğunda özel öğrenme güçlüğünden bahsedilebilir.

OKUL ÖNCESİ ÇAĞDA DİSLEKSİ

9-12 aylık dönemde bulunan bebeklerde yürüme davranışı için gerekli olan zincirleme ve sıralama hareketlerinin olması gerektiği gibi olmaması ve emekleme sırasında daha ziyade karın üzerinde sürünme gibi davranışlar disleksiyi çağrıştırabilir. Yine 15 aylık dönemden sonra konuşmanın başlamaması veya konuşma davranışının istendik yönde gelişmemesi dişlektik davranış olabilir.

Daha sonraki dönemlerde ise şekil, zemin, yer, yön, kavram ,eşya isimleri, hayvan sesleri yada isimleri renkler gibi öğrenilmesi beklenen kavramları öğrenememe.

TANI NASIL KONUR?

Yukarda saydığımız durumlar tek başına disleksi de tanı koymak için kullanılamaz. Bu durumların anlam kazanması için çocuk psikiyatrisinden, aileden ve okul çağı çocukları için okuldan bilgiler toplanıp daha sonra gelişim dikkat ve zeka testleri ile tanı konulabilir.

TEDAVİ

Özel Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklarda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tarafından birebir eğitim ile bir çok problemin üstesinden gelinebilir. Dikkat eksikliği eşlik eden çocuklarda ise psikiyatri ve eğitim eşliğinde bu problemlerin çözümü sağlanabilir.

Post a Comment

Görüşme Başlat
Bizimle İletişime Geçin
Hoş Geldiniz
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

User registration

You don't have permission to register

Reset password